www.zakonbg.com   
consult@zakonbg.com   
              

Начало

Биографични
данни

Услуги

Цени

Онлайн
консулт

Контакти

За нас


Юридическа кантора "АНДРЕЕВСКА" предлага на клиентите си еднократна или абонаментна висококвалифицирана юридическа помощ и консултации във всички области на правото, при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита интересите на клиентите. Решителността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност и компетентност, индивидуалния подход към всяка ситуация, възможността за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададен казус, съпровождат ежедневно работата на кантората.

Развитието и квалификацията на адвоката се определя от проблематиката на клиента, но ние не се страхуваме от новостите и промените, а с постоянното си усъвършенстване и желание да предложим висококачествено юридическо обслужване задоволяваме напълно интересите на нашите клиенти.

Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за решаването на които понякога се изискват специални знания и умения. Законодателството в България търпи динамични изменения и чести допълнения. Това изисква от Вас да сте винаги актуални спрямо последните изменения на закона и да сте гъвкави при планирането на вашата дейност. Ето защо не се колебайте да изберете услугите на Юридическа кантора "АНДРЕЕВСКА".

Начало

Биографични
данни

Услуги

Цени

Онлайн
консулт

Контакти

   Юридическа Кантора 'Андреевска' © 2006     Web design: Fastcoms Ltd.   
правна консултация, юридическа услуга, регистрация на фирма, обществена поръчка, недвижим имот, договор, уволнение, трудов спор, наказтелно постановление, административен акт, сделка, покупко-продажба, жалба, искова молба, търговска марка, лиценз, legal consultation, register company, public commission, real estate, contract, discharge, labour argument, criminal decree, administrative act, transaction, sale, appeal, claim, trade-mark, license